Porozumienia handlowe ZSRR i III Rzeszy

Polityczne i wojskowe zapisy paktu Ribbentrop-Mołotow nie były jedynymi, na które warto zwrócić uwagę. Podpisanie porozumienia w sierpniu 1939 roku poprzedzono zawarciem umów handlowych, które zapewniały Niemcom dostawy surowców. 

Hitler wiedział, że po rozpoczęciu wojny Niemcy zostaną odcięte od dostaw surowców. Dlatego tak bardzo zależało mu na maksymalnym wykorzystaniu chwilowej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Stalin zgodził się na dostawy surowców, w zamian otrzymując dokumentację techniczną typów broni oraz obietnicę współpracy służb policyjnych (skierowanej głównie przeciw Polakom).

Na mocy kilku porozumień w latach 1939-40 Niemcy przekazali Rosjanom plany pancernika "Bismarck", pancernika "Lutzow", kilka samolotów, czołgi, laboratoria, próbki materiałów wybuchowych i wiele mniejszych urządzeń w celu ich skopiowania i wdrożenia do produkcji.

W zamian, w latach 1940-41 Niemcy otrzymały od ZSRR:

- 2,7 mln t złomu metali kolorowych
- 2,0 mln t produktów naftowych
- 1,5 mln t ziarna zbóż
- 1,2 mln t wyrobów walcowanych
- 1,5 mln m³ drewna
- 350 tys. t miedzi
- 280 tys. t manganu
- 100 tys. t bawełny
- 42 tys. t chromu
- 30 tys. t surowca kauczukowego

Dostawy te przyczyniły się do sukcesów Niemiec na froncie zachodnim: w Danii i Norwegii, we Francji i na Bałkanach. 

Związek Radziecki przekazywał III Rzeszy nie tylko wyprodukowane na swoim terytorium towary, ale również reeksportował surowce zakupione w państwach formalnie walczących z Niemcami, np. kauczuk w będących brytyjską kolonią Indiach.

Korzystna dla Niemiec wymiana handlowa ze Związkiem Radzieckim była tak wielka, że we wrześniu i październiku 1940 r. osiągała ponad 80 proc. wartości całkowitego importu do III Rzeszy.

Ogółem, od czerwca 1940 do czerwca 1941 r. nie spadła poniżej 50 proc. Zakończyła się wraz z operacją Barbarossa, ale ostatnie pociągi z radzieckimi towarami przekroczyły granicę tylko kilka dni przed atakiem Rzeszy.


/
/artykul/5654/porozumienia-handlowe-zsrr-i-iii-rzeszy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.