Millenialsi wyrastają na elitę zabójców. Lista branż, które zanihilowali w ciągu ostatnich dwóch lat liczy dobre 30 pozycji. Oglądając katalogi zbrodni, zwraca szczególną uwagę jedna kategoria. Millenialsi pogrzebali golfa.
START READING Nie ma komu łapać za kija